REKLAMACE ZBOŽÍ- POŠKOZENÍ PŘI PŘEPRAVĚ

Zboží předáváme přepravci vždy řádně zabalené a nepoškozené,všechny zásilky odesíláme jako pojištěné a s označením "KŘEHKÉ".

 Přesto však může během přepravy dojít k poškození zboží,za které odpovídá přepravce. Již při přebírání zásilky od přepravce proto věnujte zvýšenou pozornost tomu,v jakém stavu je Vám zásilka doručena-evidentní poškození obalu,promáčkliny,natržení obalu mohou být známkou toho,že se zásilkou nebylo zacházeno šetrně a zboží uvnitř může být poškozené či rozbité.Níže si můžete přečíst,jak v případě poškození zásilky během přepravy postupovat.

ČESKÁ POŠTA

V případě,že již při přebírání zásilky je viditelné její poškození,máte právo ODMÍTNOUT JEJÍ PŘEVZETÍ a uplatnit reklamaci přímo u doručovatele,který Vám zásilku předává.

V případě,že poškození zásilky zjistíte až později při jejím rozbalení,můžete ji reklamovat NA KTERÉKOLIV pobočce České pošty a to nejpozději do dvou pracovních dnů po převzetí zásilky. Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem.Doporučujeme Vám v takovém případě pořídit fotografie obalu i se štítky a poškozeným zbožím.

Při poškození zásilky máte právo na zaslání nové zásilky (pokud je to např.vzhledem k dostupnosti zboží možné) za původních podmínek,nebo na vrácení peněz,pokud již bylo zboží zaplaceno. Požadavek na odeslání nové zásilky nebo vrácení peněz je možné z naší strany vyřídit po doložení  fotodokumentace poškozeného zboží a skenu reklamačního protokolu České pošty,které nám můžete zaslat elektronickou poštou na adresu info@vyrobkyzovcivlny.cz ,přičemž celková velikost příloh v jedné zprávě nesmí překročit velikost 5MB. Následně budete elektronickou poštou nebo telefonicky pracovníkem Clarisima s.r.o. kontaktováni k dohodnutí dalšího postupu.

SPEDIČNÍ FIRMA PPL

Pokud zásilka při doručení vykazuje nějaké známky poškození a je pravděpodobné, že by obsah mohl být poškozen, máte možnost zásilku převzít s výhradou. Pokud zjistíte, že je zásilka poškozena až po převzetí, jeste povinni toto poškození nahlásit společnosti PPL do 3 pracovních dní.

Pokud obdržíte poškozenou zásilku, je potřeba toto poškození nahlásit společnosti PPL do 3 pracovních dnů od data předání zásilky. Nahlášení škody můžete provést buď prostřednictvím reklamačního formuláře na internetových stránkách PPL v sekci reklamace ( https://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=reklamace ) telefonicky na čísle 840 775 775 nebo
emailem ( info@ppl.cz ). Vždy je potřeba uvést kompletní adresu doručení, telefonický kontakt, číslo reklamované zásilky a co bylo poškozeno, případně obsah zásilky. Následně Vás bude společnost PPL kontaktovat ohledně sepsání zápisu o škodě. Se zásilkou nesmí být manipulováno a to včetně výplní a dalšího obsahu balení do doby, než dojde k dokumentaci škody.

Pokud byl sepsán zápis o škodě a zásilku společnost PPL vyzvedla, bude škodní událost dále řešit s odesílatelem této zásilky. Po sepsání zápisu o škodě nás kontaktujte a bude s Vámi domluven další postup,jako je odeslání nové zásilky (pokud je to např. vzhledem ke skladovým zásobem možné) nebo vrácení peněz,pokud již bylo zboží zaplaceno.

SPEDIČNÍ FIRMA DPD

V případě,že Vám přijde zásilka poškozená nebo rozbitá,kontaktujte nás elektronickou poštou na adrese info@sklenenevyrobky.cz . Se zásilkou ani obalem dále nemanipulujte a pořiďte fotodokumentaci obalu i obsahu. Budeme Vás kontaktovat a reklamaci dále řešit.